Home » Naš tim » Pridružite nam se

Pridružite nam se

Članstvo u Udruzi može biti:

  • redovni član
  • član korisnik
  • počasni član

Članom se postaje potpisivanjem pristupnice kojim se daje suglasnost s ustrojstvom i ciljevima Udruge te upisom u popis članova.

Redovni članovi Udruge plaćaju članarinu.

Osobe mlađe od 18 godina mogu postati samo članovi korisnici Udruge na način da:

  • za maloljetne osobe mlađe od 14 godina pisanu izjavu o učlanjenju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik
  • za maloljetne osobe s navršenih 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daju osobno.

Počasnim članom Udruge može postati svaka osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Pristupnica za udrugu