Home » Naš tim » Privola za prikupljanje podataka

Privola za prikupljanje podataka

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih udruzi Virtualci kao korisniku putem mrežne stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno. Kako bi se ostvario status člana, ispitanik je obvezan pružiti određene osobne podatke koje Udruga prikuplja o svojim članovima, sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74/14.). Neprihvaćanje Izjave i/ili nepružanje traženih podataka za posljedicu ima odbijanje pristupnice. Pružanje ostalih podataka označenih kao neobveznih je dragovoljno i njihovo nepružanje nema posljedica niti o njima ovisi prihvaćanje u članstvo.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u Pristupnicu smatra se da ste suglasni s njihovom obradom. Ustupljeni osobni podatci bit će obrađeni u svrhu vođenja evidencije članstva u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14), administracije i upravljanje uslugama, marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Udruge i njegovih partnera).

Vaše obrađene podatke čuvat ćemo dok traje vaš status člana, nakon čega će se oni automatski brisati prema propisanim procedurama Pravilnika GDPR-a. Određeni podatci ostat će sačuvani trajno, kao arhivska građa Društva, no neće biti obrađivani niti korišteni u bilo koje druge svrhe.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Udruga Virtualci će s Vašim osobnim podatcima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Procedure i načini postupanja s osobnim podatcima, te fizičke i tehničko-sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka propisane su u skladu sa zahtjevima regulative GDPR kroz interne Pravilnike, te Pravilnik o GDPR-u Udruge

Udruga Virtualci poštuje i štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja mrežnih stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim svojim zaposlenicima i Izvršiteljima obrade radi provedbe osnovnih aktivnosti vezanih uz djelatnosti Udruge. Vaši osobni podatci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole.

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je Udruga Virtualci.

U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka obraćanjem Udruzi.

U svakom trenutku imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu Udruge na adresu Udruge (Savska cesta 97, 10 000 Zagreb) ili e-poštom na adresu: virtualci2017@gmail.com

Vašu privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno od nje odustati i zatražiti prestanak aktivnosti obrade vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema vama. Opoziv privole možete podnijeti poštom na adresu Udruge ili e-poštom na adresu:virtualci2017@gmail.com

Predsjenik udruge

Hano Uzeirbegović